Dell E7440 I7-gen 4 Ram 4gb SSD 128 Màn FHD
Đăng ngày 10-09-2020 Lúc 11:07'- 217 Lượt xem
Giá: 7 500 000 VND / 1 Chiếc