Pin Sony BPS 13
Đăng ngày 13-03-2015 Lúc 05:40'- 1246 Lượt xem
Giá: 600 000 VND / 1 Chiếc

Genuine Original Battery For SONY BPS13 BPS21 VGP-BPL21 VGP-BPS13/Q VGP-BPS13A/R